Takamatsu Mitsukoshi

Takamatsu Mitsukoshi

7-1 Uchimachi, Takamatsu-shi
Kagawa

Teléfono: 008108 7825 0739